Informatie

40 vragen
Beldonor

40 vragen

Transplantatie is een succesvolle behandeling geworden voor talrijke aandoeningen die anders een fatale afloop zouden krijgen. Betere operatietechnieken en de komst van o.a. verbeterde medicatie tegen afstoting hebben ervoor gezorgd dat steeds meer mensen in aanmerking komen voor deze zware ingreep, die stilaan een routine begint te worden.

Er is echter een keerzijde aan de medaille: het aanbod van organen kan om verschillende redenen de vraag niet volgen zodat er lange wachtlijsten ontstaan met ernstige gevolgen. Wekelijks sterven er in ons land mensen omdat voor hen niet op tijd een orgaan ter beschikking was.

Ikzelf ben levergetransplanteerd in 1995 en in ‘mijn tijd’ hoefde dat geen probleem te zijn! Na enkele maanden wachten kreeg ik niet alleen een nieuwe lever maar ook een nieuw leven. Daarom ben ik in 2001 begonnen voordrachten te geven in scholen en voor socio-culturele verenigingen. Ik ben er heilig van overtuigd dat correcte informatie voor de burgers over alles wat verband houdt met orgaandonatie en transplantatie, op langere termijn de wachtlijsten kan doen krimpen.

De Leuvense Levergetransplanteerden (LLT vzw) ben ik dankbaar voor de volledige steun die ik steeds mocht krijgen voor dit project. Momenteel zijn we met meerdere getransplanteerden die voordrachten geven. En er is meer! Vanaf nu is deze brochure op ruimere schaal beschikbaar voor tien verenigingen, die ieder op hun manier en met hun mogelijkheden gaan proberen ze te verspreiden over heel Vlaanderen. Samen met de vele inspanningen die gedaan worden in de transplantatie centra, hoop ik dat mijn bescheiden initiatief kan bijdragen tot het verdere succes van de transplantatiegeneeskunde.

Ons opzet bij de 1ste druk in 2001 was een brochure met 32 vragen meegeven aan de toehoorders van de voordrachten. Intussen is de 4de druk (april 2004) volledig herwerkt en bevat 40 vragen! Deze 6e druk werd geactualiseerd en blijft verder ongewijzigd. Ik dank prof. F. Nevens en Kathleen Remans van de Sociale Dienst van UZ Gasthuisberg voor hun hulp bij het nazicht van deze sterk gewijzigde herdruk. Ook moet ik Roger Moeskops van Hepatotransplant Gent bedanken voor zijn niet aflatende inzet om andere verenigingen te motiveren deel te nemen aan dit project. Zonder financiële steun van de sponsor ROCHE was dit initiatief niet mogelijk geweest. Waarvoor dank!

Mia Proost

Meer lezen...

Beldonor

Formulier orgaandonatie

Beldonor folder (pdf)