Historiek

Bij het ontstaan van een vereniging is het meestal zo dat daar een reden toe is. Dat was met onze vereniging niet anders. Een middenstander was veelvuldig geconfronteerd met de dagelijkse problemen van een nierdialysepatiënte uit zijn naaste familie. Zelf was hij geen patiënt, maar door de dichte betrokkenheid met de patiënt, liet dit een diepe indruk na bij het zien van de dagelijkse vele problemen die de ziekte eigen is.

Eens de tijd rijp, groeide bij die persoon de idee om voor deze groep mensen op te komen door het oprichten van een meer dan noodzakelijke vereniging van terminale nierinsufficiënte patiënten.

Via de nefroloog en een sociale verpleegster van het ziekenhuis kwam hij in contact met enkele dialyse- en getransplanteerde patiënten. Ook vanuit het verplegend personeel was er belangstelling voor het project.

De idee groeide en na enkele voorbereidende vergaderingen werd een bestuur gevormd bestaande uit dialyse- en getransplanteerde patiënten, een sociaal verpleegster en enkele verplegers uit de diverse dialysezalen. Na het opstellen van de doelstellingen werd op 24 maart 1984 door middel van een persconferentie de geboorte aangekondigd van de “ v.z.w.. Westvlaamse Niervrienden”. Het startsein was gegeven en een aansluiting met de Federatie van Belgische Verenigingen voor Nierinsufficiënten ( F.B.V.N.) te Leuven was dan ook het logisch gevolg.

De allereerste activiteit vond plaats op 16 juni 1984 met een optreden van een kleinkunst cabaretgroep. Dit was meteen een schot in de roos. De positieve reacties van de aanwezigen en de talrijke persartikelen was voor het jonge bestuur een sterke aanmoediging om door te gaan.

In de loop der werkjaren werd het bestuur soms gewijzigd en aangepast door nieuwe krachten. In 1990 werd de naam gewijzigd in "v.z.w. Vriendenkring Nierpatiënten Roeselare" en tevens aangevuld met een passend logo.

Het is de hoop van het ganse bestuur nog vele jaren de problemen van deze groep patiënten wat aangenamer te maken.