Aktiviteiten

Contactnamiddag

Dit is de eerste bijeenkomst van de VNR van het jaar. Op deze namiddag wordt dan ook het programma van dit jaar voorgesteld. Bij een koffie met gebak praten we bij met oude bekenden of proberen we de nieuwe gezichten wat beter leren kenen. Om de namiddag wat aantrekkelijker te maken is er een optreden van een bekende of minder bekende artiest.

Infoavond

Patiënten en familie hebben nood aan informatie over hun ziekte met alles wat daarbij komt kijken. Iemand die goed op de hoogte is van alles wat met zijn ziekte te maken heeft kan veel problemen vermijden. Geregeld organiseren wij infoavonden waar themas aan bod komen die te maken hebben met hemodialyse, peretoniale dialyse en transplantatie. Deze avonden zijn voor iedereen toegankelijk die daar interese voor heeft.

Daguitstap

Een aangename manier om mensen met elkaar in contact te brengen is samen een uitstap maken. Met onze vereniging richten wij jaarlijks een daguitstap in. Alle uitstappen worden door het bestuur voorbereid zodat die aangepast zijn aan onze groep. Ook proberen wij het voor de patiënten financiëel wat aantrekelijker te maken. Enkele vb. Boulogne sur Mer, Antwerpen, Hasselt, Canterbury en Leeds castel, ...

Weekend

Jaarlijks gaan we op weekend van zaterdagmorgen tot zondagavond. Dit biedt heel wat meer mogelijkheden maar vraagt ook meer organisatie.Een weekend is een goede manier om er eens uit te zijn zonder dat men naar een ander dialysecentrum moet. Enkele vb. Amsterdam, Parijs, Ardenen, Champagnestreek, ...

Barbecue

Zoals veel verenigingen houd ook de VNR een jaarlijkse barbecue, meestal de laatste zondag van juni.Zo kunnen ook zij die niet graag op uitstap gaan of lang van huis zijn deel nemen aan onze aktiviteiten. Na het aperitief,de barbecue en de koffie word een wedstrijd georganiseerd met oude volksspelen onder de verschillende groepen. De winnende groep ontvangt de wisselbeker.

Buitenlandse reis

Het hoogtepunt wat betreft de uitstappen is onze jaarlijkse reis. Dialyse patiënten hebben er nood aan eens op reis te kunnen gaan, ook al blijft moet men tijdens de reis naar dialyse. Wij organiseren de reis aangepast voor dialysepatiënten onder begeleiding van verplegenden. Vroeger was het meestal een 8-daagse busreis naar oa. De vogezen, Tirol in Oostenrijk, Beieren in Duitsland, Bretagne in Frankrijk, De laatste jaren gaan we meer en meer met het vlietuig oa. naar Algarve in Portugal, Kreta,...

Jaarfeest

Dit is de grootste aktiviteit van het jaar wat betreft de opkomst. Alle leden van de VNR, patiënten en familie, verplegenden, dokters, worden uitgenodigd voor deze feestelijke bijeenkomst. Deze gaat door op een zondag eind november en is de laatste aktiviteit van het jaar. In de namiddag is er een optreden van een artiest zoals oa. Willem Vermandere, Juul Kabas, de Stoopkes, Karel Declerq, ...

Sinterklaas, Pasen

Bij gelegenheden zoals pasen en sinterklaas word een atentie aangeboden aan de dialysepatiënten. Enkele bestuursleden bezoeken iedereen aan dialyse. Dit is een goed moment om onze vereniging bekend te maken bij alle dialysepatiënten en wat ontspanning te brengen aan dialyse.

Tombola

Jaarlijks organiseren wij onder de patiënten, familie, vrienden en sympatiesanten een tombola. Deze gaat door de laatste 4 maanden van het jaar. Het meerendeel van de lotjes word verkocht door de patiënten en hun familie. Er is voor meer dan 5000 euro aan prijzen te winnen. Deze tombola is onze grootste bron van inkomsten.